مداد لب

عدم موجودی در انبار

خط لب کالر باکس 33095

22,000 تومان

خط لب کالر باکس Lip pencil Colourbox نرم و مات مي باشد و براي پوشش كامل لبها هم ايده آل است.خط لب کالر باکس می‌توان به عنوان رژ لب پایه نیز استفاده کرد که باعث افزایش دوام رژ لب اصلی می‌شود. هم چنین می توانید با استفاده از ایجاد خطوط کم رنگ و پر رنگ فرم دلخواه خود را به لب بدهید. اين مدادلب علاوه بر داشتن مواد طبيعي و غيرشيميايي،حاوي تغذيه كننده ل..

عدم موجودی در انبار

خط لب کالر باکس 33096

22,000 تومان

خط لب کالر باکس Lip pencil Colourbox نرم و مات مي باشد و براي پوشش كامل لبها هم ايده آل است.خط لب کالر باکس می‌توان به عنوان رژ لب پایه نیز استفاده کرد که باعث افزایش دوام رژ لب اصلی می‌شود. هم چنین می توانید با استفاده از ایجاد خطوط کم رنگ و پر رنگ فرم دلخواه خود را به لب بدهید. اين مدادلب علاوه بر داشتن مواد طبيعي و غيرشيميايي،حاوي تغذيه كننده ل..

عدم موجودی در انبار

خط لب کالر باکس 33097

29,000 تومان

خط لب کالر باکس Lip pencil Colourbox نرم و مات مي باشد و براي پوشش كامل لبها هم ايده آل است.خط لب کالر باکس می‌توان به عنوان رژ لب پایه نیز استفاده کرد که باعث افزایش دوام رژ لب اصلی می‌شود. هم چنین می توانید با استفاده از ایجاد خطوط کم رنگ و پر رنگ فرم دلخواه خود را به لب بدهید. اين مدادلب علاوه بر داشتن مواد طبيعي و غيرشيميايي،حاوي تغذيه كننده ل..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)