نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟