سوال :  سفارش ها از چه طریقی و در چه فاصله زمانی به دست مشتریان می رسد؟

پاسخ : سفارش های مشتریان محترم شهر شیراز بین 2 تا 4 ساعت پس از تایید نهایی سفارش و مشتریان محترم دیگر شهرها  پس از نهایی شدن به وسیله فروشگاه بررسی، بسته بندی و از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد که نهایتا پس از 48 ساعت به دست ایشان خواهد رسید.