شرایط عضویت در سایت


کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت فروشگاه گیتی تک را دارند، باید مفاد این توافق نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.
ماده 1- افراد برای عضویت در سایت فروشگاه گیتی تک و خرید از آن، باید در هنگام خرید یا در حالت عادی، به قسمت ثبتنام مراجعه کنند. در این مرحله باید اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره موبایل، کلمه عبور و ... را جهت ثبت نام وارد نمود.
تبصره 1- صِرف عضویت در سایت دلیل بر قبول و پذیرش مفاد موافقتنامه بوده و خلاف آن به هیچ وجه پذیرفته نیست.
تبصره 2- کاربر باید کلمه عبور خود را حفظ نموده و چنانچه آن را فراموش کند، میتواند برای بازیابی آن و ثبت کلمه عبور جدید اقدام کند.
تبصره 3- کاربر باید شماره موبایل و آدرس ایمیل خود را به همراه سایر اطلاعات درخواستی بهطور صحیح اعلام نموده و مسئولیت ثبت اشتباه و یا خلاف واقع بر عهده شخص کاربر است. تغییر دادن نام و نام خانوادگی کاربر و همچنین، کد ملی و یا کد اقتصادی وی، پس از انجام اولین خرید از سایت فروشگاه گیتی تک ، قابل ویرایش و تغییر نمیباشد. لذا در مرحله ثبتنام لازم است که این مقادیر را به طور صحیح وارد کرده و خلاف واقع نباشند.
تبصره 4- عضویت در سایت فروشگاه رایگان است.
تبصره 5- به دلیل آنکه در برخی از موارد احراز هویت خریدار از طریق نام و نام خانوادگی ارائه شده در سایت امکانپذیر است، مسئولیت هرگونه مغایرت مشخصات فوق با هویت واقعی عضو بر عهده خود افراد بوده و فروشگاه هیچگونه مسئولیتی نسبت به مغایرتهای احتمالی ندارد.
ماده 2- کاربر، مسئول حفظ و نگهداری سختافزار کامپیوتر، تلفنها و سایر ابزار ضروری برای دسترسی و استفاده از این سایت و تمام هزینههای مرتبط به آن بوده و فروشگاه گیتی تک مسئول صدمات ناشی از ابزار کاربر نمیباشد.
ماده 3- افراد بالای 18 سال تمام حقوق عضویت و انجام معامله (خرید) را در سایت فروشگاه دارند.
تبصره 1- عضویت برای افراد بین 15 تا 18 سال با اجازه ولی و یا قیم امکانپذیر و معتبر است. افراد زیر 15سال، حق عضویت در سایت فروشگاه گیتی تک را ندارند.
تبصره 2- رعایت حکم این ماده و صحت و سقم ارائه اطلاعات، بر عهده مشتری (عضو) بوده و فروشگاه تاچارا مارکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
ماده 4- کاربر عضو، پس از عضویت و ثبت کلمه عبور، حق خرید از سایت را در صورتی دارا خواهد بود که اطلاعات خود را وارد نموده باشد.
ماده 5- فرایند خرید از سایت فروشگاه گیتی تک توسط کاربر به این شرح است:
الف- بازدید از محصولات ارائه شده در سایت
ب- انتخاب محصولات مورد نظر از طریق افزودن به سبد خرید
ج- پرداخت مبلغ سبد خرید از طریق درگاههای انتقال الکترونیکی بانکی
تبصره 1- پس از اتمام عملیات خرید، امکان انصراف از خرید به هیچ وجه برای خریدار امکان پذیر نمی باشد.
ماده6 - اختلال در سرویس اینترنت و یا هر رویدادی که باعث شود مراحل خرید به اتمام نرسد، موجب از بین رفتن حق کاربر نمیشود. همچنین فروشگاه مسئولیتی در قبال خرابیها و یا عدم سرویسدهی به دلیل اختلال در سرویس اینترنت و سایر زیرساخت های مورد نیاز ندارد.
ماده 7- به منظور تعمیرات دورهای، این سایت بهطور موقت غیرقابل دسترس میشود و کاربران حق اعتراض ندارند.
تبصره 1- فروشگاه این حق را داشته که در هر زمان کلیه فعالیتهای سایت را متوقف نموده و با پرداخت باقی مانده حساب اعضا، کلیه فرآیندهای سایت و فعالیتهای مربوطه را بهطور دائمی متوقف نماید و کاربر عضو حق هیچگونه اعتراضی نسبت به این امر را ندارد.
ماده 8- تولید غیرقانونی، فروش و یا تجارت رسید محصولات که توسط فروشگاه ارسال شده ممنوع است و طبق مقررات قانونی با اقدامکننده آن برخورد میشود.
ماده 9- چنانچه بر حسب مورد به جای ایمیل از طریق پیام کوتاه و یا سند کاغذی استفاده شود در این صورت اسناد کاغذی و یا پیام کوتاه به جای پست الکترونیک اثری بر حقوق و تعهدات کاربر عضو ندارد.
ماده 10- فروشگاه گیتی تک از کلیه اطلاعات کاربران عضو اعم از اطلاعات دریافتی و ارسالی، نسخه پشتیبان تهیه نموده و از آن نگهداری میکند تا در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.